Pozývanie

Pozývanie hostí na svadbu sa konalo poda tradičnej etikety, ktorá vyžadovala obradné a opakované pozývanie v dome pozývaného. Najrozšírenejším bolo pozývanie prostredníctvom družbu alebo zváča, ktorí prednášali pozývacie formule. Niekde pozýval mladý pár alebo rodičia. Znakom pozvania bolo aj poslanie špeciálneho pečiva do pozývaných domov. Od začiatku 20.stor. tieto formy …

Ohlášky

Cirkvou predpísané zverejnenie pripravovaného manželstva v kostole, čo sa opakovalo po trinedele. V období ohlášok, ktoré sa krylo s obdobím zásnub, nosili snúbenci špeciálne znaky na odeve (dievka – partu, veniec; mládenec – pierko, stuhu, rušník). cash loan for bad credit “Dali Vás pýtať na veselie s celým domom aj …

Zásnuby

Verejné potvrdenie dohody o svadbe za účasti rodín budúcich manželov. Znakom potvrdenia dohody boli obradné úkony spojenia rúk mladých (na chlebe), prípitok, výmena darov (šatka, prsteň, koláč, jablko, pierko). http://www.autonom.ro/what-is-payday-loans-online “Prišľi sme hľedac dajaku služku a počuľi sme, že jakuska mace, ta či by sce ňedaľi do nás služic.” “Hm, …

Pytačky

Ďalší stupeň získavania súhlasu so svadbou, čo sa konalo už za prítomnosti budúceho ženícha. Mládencov otec, mať, krstný (birmovný) otec prichádzali do domu, kde bola dievka na vydaj, o ktorej sa už ženy čo-to poinformovali. Prichádzali ju pýtať pre mládenca. Rozhovor sa mohol začať napríklad takto: “Počuli …sme, že máte …

Priezvedy, priepačky

Ide o prvé predbežné zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievky. Ženíchovu stranu zastupovala staršia žena. Súhlas získaný na priezvedoch ešte nebol záväzný. Šuhajko si misľí, že ho ja rada mám, a ja jeho lásku za riť si odkladám. Načo si mi, načo, ti šuhajko ňíski- aňi do posťeľe, …