Delenie svadobného koláča bolo záverečným aktom svadby. Bolo to úlohou starejšieho, ktorý delil koláč medzi všetkých účastníkov svadby a títo boli povinní si z neho vziať.

Prijatie koláča bolo znakom, ktorým svadobčania potvrdili svoju účasť na svadbe a tým aj právoplatnosť manželstva.

Zároveň to bol znak ukončenia svadobnej hostiny.