folklormania_dobra_niva3_VZToto menu sme pripravili pre všetkých, ktorých zaujíma naša svadobná história. Niekedy na dedine bola svadba jednou z najväčších kultúrnych udalostí a dotýkala sa každého obyvateľa. Všetky obrady a symboly mali svoje pevné pravidlá a dodržiavali sa ešte začiatkom minulého storočia. Určite si zaslúžia, aby sme o nich vedeli aspoň trochu.

Informácie o svadbách sme si vypožičali aj z knižky Slovenské svadby (od Milana Leščáka).

Pre lepšiu orientáciu sme menu rozdelili do týchto kategórií:

História – celkový pohľad na vznik svadobných obradov a symbolov

Predsvadobné obdobie – obrady v prípravnom období svadby

Svadba – čo všetko sa udialo počas niekoľkých dní (sami budete možno prekvapení)

Posvadobné obdobie – aj po svadbe čo to bolo…

Svadobné perličky – čo ste asi nevedeli…

Model: Mirka z FS Technik
Foto: Katarína Melišová