Pozývanie hostí na svadbu sa konalo poda tradičnej etikety, ktorá vyžadovala obradné a opakované pozývanie v dome pozývaného. Najrozšírenejším bolo pozývanie prostredníctvom družbu alebo zváča, ktorí prednášali pozývacie formule. Niekde pozýval mladý pár alebo rodičia.

Znakom pozvania bolo aj poslanie špeciálneho pečiva do pozývaných domov. Od začiatku 20.stor. tieto formy postupne nahradilo posielanie tlačených pozvánok poštou.

“Nebanujte naši milí priatelia, že k vám tak smelo vstupujeme. Neprišli sme z vôle našej, ale z vôle Pána Boha a z vôle našich svadobných rodičov Malinových, ktorým Pán Boh požehnal synka. Ten si zaumienil do stavu manželského vstúpiť. Keďže ale ten stav manželský nemôže sám od seba vykonaný byť, požiadali nás naši svadobní rodičia, že by ste prišli v pondelok ráno ich synka k sobášu doprovodiť a zo sobášu do svadobného domu odprovadiť. A tam čo vám bude ľúbo: pitia, jedenia, dobrých rečí rozprávania. Až ich bude Pán Boh živiť a vy budete vašich synkov ženiť a dcérky vydávať, chcú sa vám všetkým dobrým odslúžiť. A keď sa vám oni nebudú môcť odslúžiť, nech sa vám odslúži sám Kristus Pán v kráľovstve nebeskom.”