Bolo spolu s následným čepčením obradným vrcholom svadby.

Význam tohto obradu je odvodený od symboliky venca (party) ako znakov panenstva a slobody nevesty. Obradné zloženie tohto znaku symbolizovalo zmenu jej doterajšieho stavu.

Rozlúčku so slobodou znamenal aj obradný tanec, ktorý bol pred skladaním venca – tzv. úvodenie, vyvádzanie z venca.

Parta moja parta, zelený veniec,
už Ti je nevesta osttaný koniec.

Stratila som partu, nemôžem ju nájsť,
našiel mi ju družba, nechce mi ju dať.

A ja vás pán družba, pekne vás prosím,
dajte mi tú partu, rada ju nosím.

Iným znakom zmeny doterajšieho stavu nevesty bolo strihanie alebo obradné rozpletanie jej vlasov pred zložením venca. Všetky tieto úkony patrili k úlohám družbu, o čom sa predpokladá, že je pozostatkom jeho dávneho práva na prvú noc s nevestou.