Dievocká a mládenecká rozlúčka sa konala zvyčajne v predvečer svadby. Rozlúčka s dievkami mala vážny obradný charakter. Jej súčasťou bola aj príprava obradných predmetov (vence, pierka, svadobný stromček), sprevádzal ju spev obradných piesní s motívmi rozlúčky so slobodou, mladosťou, panenstvom, krásou, ako aj obradný plač nevesty.

Naša mladá premladá,
peršu hranočku zakladá,
zaklada vona ju uvija,
až u nej serdečko zamgliva.

Rani kohuci špivajce
a vi družički stavajce.
Stavajce hore družički,
vijce želeni vinočki.