Sobáš – právoplatný obrad (cirkevný alebo civilný), ktorým sa uzatváralo manželstvo. Jeho priebeh určovala cirkevná liturgia alebo právne predpisy, ale akceptovali sa aj ľudové obyčaje (účasť družiny pri sobáši), využívanie obradných predmetov – venčeky, jablko, rozhadzovanie plodín, koláčov).

K sobášu – ako k začiatku manželstva sa viazali aj mnohé povery a veštby.