Ide o prvé predbežné zisťovanie súhlasu so svadbou v dome rodičov dievky. Ženíchovu stranu zastupovala staršia žena. Súhlas získaný na priezvedoch ešte nebol záväzný.

Šuhajko si misľí, že ho ja rada mám,
a ja jeho lásku za riť si odkladám.

Načo si mi, načo, ti šuhajko ňíski-
aňi do posťeľe, aňi do koľíski.

Do posťeľe malí, do koľíski starí
na čo si mi, na čo, ti šuhajko malí.