Posvadobné hostiny – poriadané v dome nevesty, ženícha alebo u obidvoch, ktoré sa konali na druhý, tretí deň svadby, v najbližšiu nedeľu, prípadne ešte aj o týždeň. Mali rôzne funkcie, o čom svedčia aj ich rôzne názvy – opáčky, odmlady, otrusky, poprávky, frištik, hejna, skladanka.

Tieto hostiny umožňovali návštevy novospríbuznených rodín, najmä rodičov mladého páru, prvú návštevu nevesty ako mladej ženy v rodičovskom dome. Boli príležitosťou na pohostenie tých, ktorých nemohli počas svadby (kuchárky), pohostenie pre susedov a pod.