Miesto príchodu bolo rôzne, najčastejšie to bol dom nevesty. Niekde sa svadba rozdelila do oboch svadobných domov, zriedkavejšie sa šlo do domu ženícha alebo do krčmy. Pri vstupe do domu po sobáši sa opakovali obyčaje ako pri príchode ženícha po nevestu na sobáš (zatváranie dverí, predvádzanie falošných neviest a pod.)

Do kostola išla jak ruža červená
a z koscela vyšla jak trava želena.

Už idzeme z doly, zakryvajce stoly,
stoly javorovo, obrusy kvetovo.