Cirkvou predpísané zverejnenie pripravovaného manželstva v kostole, čo sa opakovalo po trinedele. V období ohlášok, ktoré sa krylo s obdobím zásnub, nosili snúbenci špeciálne znaky na odeve (dievka – partu, veniec; mládenec – pierko, stuhu, rušník).

“Dali Vás pýtať na veselie s celým domom aj s kachľami, parobka za družbu, mať za svažku a otce za vožnicu”.