Oddávna pretrvávajú snahy o vystrojenie honosnej hostiny. Predvádzaná hojnosť mala zabezpečiť budúcu prosperitu novej rodiny, ale zároveň rodina cez ňu manifestovala svoju sociálnu prestíž.

Niektoré jedlá boli prostriedkom plodnostnej mágie (kohút, sliepka), pozostatkami obradnej obete (kaša). Svadobná hostina mala svoju etiketu stolovania, zasadací poriadok a osobitné obyčaje (spoločné jedenie mladého páru z jedného taniera, a pre nich platiaci zákaz jesť mäso).

Súčasťou hostiny boli rôzne spôsoby zábavy – prednášanie rečí a vinšov so žartovným obsahom, spev tzv. piesní za stolom, hudba, tance. Zábave slúžili aj rôzne formy peňažných zbierok, dramatické scénky (kuchárka s obarenou rukou, tzv. baba s deckom), hry, výstupy masiek. Bujné veselie, erotické texty a správanie hraničiace s lascívnosťou vrcholilo pri ukladaní mladého páru na lôžko.