Obrady: Zálety, vohľady, priezvedy, priepačky, pytačky, zásnuby, ohlášky, pozývanie na svadbu, dievocká a mládenecká rozlúčka so slobodou…

V predsvadobnom období sa okrem obradných aktivít robili aj praktické prípravy svadby – zabíjačka, príprava jedál, pečenie koláčov, nasýpanie perín do výbavy a pod. Tieto tiež sprevádzali rôzne magické úkony.