folklormania_mokryhaj_VZ6Ďalší stupeň získavania súhlasu so svadbou, čo sa konalo už za prítomnosti budúceho ženícha.

Mládencov otec, mať, krstný (birmovný) otec prichádzali do domu, kde bola dievka na vydaj, o ktorej sa už ženy čo-to poinformovali. Prichádzali ju pýtať pre mládenca. Rozhovor sa mohol začať napríklad takto: “Počuli …sme, že máte jalovičku na predaj…” alebo: “Dajce nám tú vašu vyškerenicu za toho nášho vydrigroša.” Keď boli pytačky pohostené, bolo to znamením, že súhlasia s pytačmi, ak nie, dievča nedali.

Dané slovo symbolicky potvrdzovala aj výmena darov – šatka (s peniazmi), pierko, stužka…

Model: Lucka Otrubová z FS Technik
Foto: Katarína Melišová