Významný moment tradičnej svadby, ku ktorému sa sústredilo mnoho obyčajov.Ich hlavným významom bolo obradné prijatie nevesty do domu a rodiny ženícha. Spôsoby vyplývali z kultu rodových predkov, ktorým nevesta pri príchode musela prejaviť úctu. Za sídla duchov predkov sa považovalo ohnisko (pec), stôl, prah a kúty domu. Nevesta preto robila rôzne úkony práve na týchto miestach – obchádzala stôl, dotýkala sa pece, prenášali ju cez prah, hádzala niečo do kútov a iné.

Vstup do domu ženícha znamenal začiatok nového života, ktorého budúcu prosperitu zabezpečovali obyčaje s koláčmi, obsýpanie plodinami, vstup nevesty do maštale a pod. V tomto momente sa zabezpečovali aj požadované vlastnosti nevesty – šikovnosť (zdvihnutím metly), dobré spolužitie so svokrou, šťastný život (med), plodnosť, ľahký pôrod (vylievanie vody) a iné.