Verejné potvrdenie dohody o svadbe za účasti rodín budúcich manželov.

Znakom potvrdenia dohody boli obradné úkony spojenia rúk mladých (na chlebe), prípitok, výmena darov (šatka, prsteň, koláč, jablko, pierko).

“Prišľi sme hľedac dajaku služku a počuľi sme, že jakuska mace, ta či by sce ňedaľi do nás služic.”

“Hm, ked sám mám ľem jednu, ta mňe co ostaňe?”

“Sak vam se už isce zunovala, ta ľem ju nam dajce a vy sebe najdzece druhu.”

“A keľo jej dace na mešac?”

“Na mešac? Ta šak mi ju ňechceme ľem na mešac, ale až na vše.”