Posvadobné hostiny, zábavy a hry, obradná očista, prevoz výbavy – rúcha, svadobné dary…