Obradná očista – rôzne formy očistenia sa (vodou, ohňom, bitím), vykonanie ktorých znamenalo, že hlavne mladý pár, ale aj svadobčania sa môžu zaradiť do normálneho života. Platilo to najmä pre nevestu, ktorá sa podrobovala cirkevnému očistnému obradu v kostole – “vádzky, úvodu, vyvodu”.

Inou formou očisty platiacej pre všetkých svadobčanov bolo obradné umývanie vo vode, údery na dereši (ako tresty za svadobné hriechy – obžerstvo, opilstvo, erotiku) a niekde aj preskakovanie ohňa ako očistného živlu.