Rôzne formy obdarovania, sprevádzajúce takmer všetky dôležité momenty svadby a týkajúce sa všetkých účastníkov svadby. Patrili sem tieto vzťahy vo výmene darov:

a) ženích – nevesta. Výmena sarov medzi nimi bola v predsvadobnom období a pred sobášom. Darmi bývala šatka, pierko, jablko, peniaze, prsteň a pred sobášom nevesta posielala ženíchovi svadobnú košeľu a on jej topánky.

b) nevesta – rodina ženícha. Tieto dary súviseli s patriarchálnym systémom rodiny, kde sa žena stávala členkou rodiny muža a pri príchode si darmi mala získať priazeň nových príbuzných. Darmi boli časti odevu, hlavne pre rodičov ženícha, ale niekde aj pre celú rodinu. Prijatie daru bolo znakom prijatia nevesty do rodiny.

c) ženích – rodičia nevesty. Obdarovanie zo strany ženícha sa nepovžovalo za skutočný dar, ale väčšinou ako platenie za nevestu.

d) svadobní hostia – mladý pár. Tradičnými darmi boli rôzne naturálie – obilie, hydina, koláče, alkoholické nápoje. Tieto poslúžili na prípravu svadobnej hostiny. Inou formou daru boli peniaze, ktoré sa dávali pri rôznych peňažných zbierkach (do venca, do čepca, do kaše, za tanec). Tieto peniaze tvorili základ hospodárenia mladej rodiny. Vecné dary dávala len krstná matka (odev, vankúš, plátno).

e) lokálne spoločenstvo – mladý pár. Na obdarovaní pri príležitosti svadby sa podieľali všetci obyvatelia obce. Rozšírenou formou bolo nosenie potravín do svadobných domov pred svadbou. Dávnejšou formou bolo právo nevesty chodiť pred alebo po svadbe po všetkých domoch dediny za účelom získavania naturálnych darov (obilie, perie, ľan, neskôr aj peniaze).